Parkhallen logotyp
GDPR

Integritetspolicy

Våra villkor

Parkhallen styckesdelare

Parkhallen Borås behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Parkhallen Borås behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).Vi använder informationen endast för det ändamål som angetts och som du givit ditt samtycke till.
Vi samlar inte in och lagrar information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts.
Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses.
Vi ser till att behandling av personuppgifter är spårbar och tar ansvara för behandlingen av uppgifterna.
Vi ser till att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett.
Vi ser till att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt radera, förändras eller sprids.
Vi ser till att personuppgifter hanteras konfidentiellt.

När dina person- eller kontaktuppgifter sparas av oss så är vårt syfte det som av er godkänns då ni skickat uppgifterna till oss på Parkhallen Borås. Vi kommer enbart att behandla och använda oss utav uppgifterna i det syfte som beskrivs och godkänns.

Alltså baseras vår behandling av person- och kontaktuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina person- och kontaktuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av din kontakt. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster är vanligen:

namn,
e-postadress
telefonnummer

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina person- eller kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@parkhallenboras.se.

Du kan också alltid kontakta Integritesskyddssmyndigheten (fram till 2018 Datainspektionen) om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se.